Kund
Björn Borg
År

2017-18

Plattform
  • Emarsys
  • Bronto
Tjänster
  • Visuell Design E-postmallar
  • HTML mall kodning
  • Planering & Produktion
  • Uppföljning Analys

E-post är ett starkt, säljdrivande medium icket att underskatta.

Efter x-antal år med produktion och skapande av e-post för digitala nyhetsbrev, e-postmallar var det återigen dags att uppdatera e-postmallar för Björn Borg. I linje med varumärkets förflyttning från ”happy sexy” till ”sports fashion” ville vi sätta en renare och enklare design för e-post. Stort fokus på responsivitet då stor andel av databas läser mail på telefon.