Kund
VR Profil
År

2019

Fokus
  • Grafisk identitet
  • Logotype
  • Färgsättning
Tjänster
  • Design logotype
  • Skapa Grafisk identitet
  • Sätta Färger / typsnitt

Grafisk profil / Brand identity för VR Profil AB.

VR Profil är ett nystartat profilklädes- och försäljningsbolag med säte i Luleå. Namnet kommer från ägarna och har en naturlig koppling till dessa. VR Profil hade tydlig bild om vad man ville uppnå med sin profil. Ledorden: Enkel, Tidlös och Solid fick ligga som grund för utformningen.

Färger

Navy Blue

#002169

Cool Grey

#A7A8A9

Night Sky

#333437

Logotype, varianter

Burban Studios - Logo

Typografi

Roboto 900 Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Roboto 400 regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z