navigate_before
navigate_next
Wallenbergs Herrekipering - Identitet av Burban Studios Burban Studios x Luleå Hockey Burban Studios logo Svart
arrow_back

Case: Wallenbergs

Vad
  • Art Direction
  • Grafisk Profil
  • Logotyper
  • Store Concept
Extra
  • Application i butik
  • Färg, känsla, material
  • Exempel material i butik
Social Ads + In Store material
  • Erbjudande grafik, social
  • Posters, gatupratare
  • Digital + Print
Wallenbergs Herrekipering - Identitet av Burban Studios

Visuell identitet och butikskoncept för Wallenbergs herrekipering

Burban Studios fick i uppdrag att ta fram visuell identitet och butikskoncept tillsammans med ägare för nyetablerad modekedjan Wallenbergs Herrekipering med butiker i Luleå, Umeå, Sundsvall.

Wallenbergs Herrekipering - Burban Studios

Har du en idé / koncept du vill förverkliga?

Se mer under branding eller konakta oss på faxen@burbanstudios.com