navigate_before
navigate_next
Wallenbergs Herrekipering - Identitet av Burban Studios Burban Studios x Luleå Hockey Burban Studios logo Svart
arrow_back

Case: FetFredag Lulebo

Vad
  • Art Direction
  • Grafisk identitet
  • webb
  • Event concept
Extra
  • Merch
  • Färg, känsla, material
  • Originalarbete
Social Ads + Material till event
  • Digital annonsering
  • Posters, vepor, scenmaterial
  • Digital + Print
08 feb 2023

Case: FetFredag Lulebo

Koncept och idé för Lulebos 25-års firande. FetFredag på Hertsön i Luleå. Burban Studios fick i uppdrag att tillsammans med Lulebo jobba fram koncept för 25-års firande. Resultatet är/blev fetfredag, ett planerat återkommande koncept. Har du en idé / koncept du vill förverkliga? Se mer under branding eller konakta oss på faxen@burbanstudios.com Se mer branding
Wallenbergs Herrekipering - Identitet av Burban Studios
07 okt 2022

Case: Wallenbergs

Visuell identitet och butikskoncept för Wallenbergs herrekipering Burban Studios fick i uppdrag att ta fram visuell identitet och butikskoncept tillsammans med ägare för nyetablerad modekedjan Wallenbergs Herrekipering med butiker i Luleå, Umeå, Sundsvall. Har du en idé / koncept du vill förverkliga? Se mer under branding eller konakta oss på faxen@burbanstudios.com Se mer branding